Als Batc-therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. Deze staan hieronder uitgelegd.

1. Energie is de basis van leven

Therapeuten hebben zich bekwaamd in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
Deze vorm van hulp is prioriteit 1.

2. Prikkeloverdracht

Therapeuten hebben zich bekwaamd in het herstel van interne fysieke en geestelijke communicatie systemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies.
Deze vorm van hulp is prioriteit 2.

3. Drainage

Therapeuten hebben zich bekwaamd om toxische belastingen zowel in geestelijke en stoffelijke vorm te verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks stoffelijk en geestelijk verontreinigen. Het gevolg is dat er veel energie nodig is om deze negatieve belasting te bewaken. Via deze belasting van toxiciteit stagneert voorgenoemde communicatie en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven.
Deze vorm van hulp is prioriteit 3.

4. Voeding

Therapeuten hebben zich bekwaamd in goede voeding. Belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier nauw aan verbonden is. Een essentieel onderwerp om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.
Elk advies werkt vertragend, als niet aan prioriteit 1-2-3 is voldaan.

5. De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon

Therapeuten hebben zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens. Of beter in levenskunst. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel door onwetendheid nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. Ontkenningen uit het verleden eisen hun bittere tol. Het duidelijk aanreiken van waarachtige en juiste inzichten bepalen de kortste weg naar heling. De therapeut is in staat zijn/haar cliënt de ware fundamentele genezing aan te reiken en daarmee hem/haar van de feitelijke oorzaak van ziek zijn bewust te maken. De therapeut is zich bewust dat ziek zijn signalen voortkomen uit ontkenningen. Weet het ware pad te wijzen, opdat de eigen keuze naar de echte waarheid tot leven komt en geluk en gezondheid als resultaat geeft. Is op de hoogte dat de ware oorsprong van ziekten ligt aan het feit dat zijn/haar cliënt eerdere signalen van het lichaam heeft genegeerd en daarmee heeft ontkend verkeerde keuzes naar zichzelf te maken, waardoor het lichaam wederom harder is gaan waarschuwen, met wederom het signaal dat de ingeslagen weg niet de juiste is.

Voldoet men aan prioriteit 1-2-3-4 dan is de klik tot een bewuste verandering snel gevonden. Immers energie, communicatie, drainage en voeding zijn op peil, waardoor gemakkelijker angsten en vooroordelen kunnen worden overwonnen. Wordt principe 5 niet gedegen gekeerd, dan kan uw cliënt blijven shoppen en zijn/haar gezondheid eeuwig blijven zoeken bij collega's maar zal deze nooit daar vinden, daar gezondheid alleen gevonden kan worden indien je jezelf holistisch wilt bekijken.

Deze 5 natuurgerichte principes zijn de basis van elke BATC-zorgverlener en leveren daarmee een effectieve en efficiënte inbreng van zorg.